Kdo cvičí Pilates, nezlobí...

Pro koho jsme?

Rekvalifikační kurz instruktor pilates je určený pro všechny, kteří milují cvičení pilates natolik, že se rozhodli, stát se „INSTRUKTOREM CVIČENÍ PILATES“!

METODA PILATES, je cvičební systém, který zlepšuje funkci svalové kontroly, flexibilitu těla, sílu a dýchání.
Cvičení Pilates je zaměřené na posílení svalů celého těla, zejména hlubokých břišních a zádových svalů a svalů pánevního dna. Tím, že metoda klade důraz na zpevnění hlubokých břišních svalů jako opory pro páteř, je páteř méně namáhána. Veškerý pohyb zde vychází ze stabilního středu – tzv.Powerhouse (centrum síly) do všech periferních částí těla.
Důraz je kladen na postupný rozvoj uvědomování si tělesného pohybu a pro metodu je charakteristická přesnost provedení jednotlivých pohybů každého cviku.
S metodou Pilates se rychle a efektivně daří obnovit svalovou sílu a pohyblivost po zlomeninách a úrazech svalů.
Buďte trpěliví a vytrvejte! Brzy ucítíte zlepšení nejen v průběhu samotných lekcí Pilates, ale i ve Vašem každodenním životě.
Pilates není jen cvičením pro dobu, kterou strávíte prováděním cviků. Je to metoda, která Vás dovede ke vnímání a uvědomování si svého těla.
Naučíte se své tělo ovládat, naslouchat mu, správně a efektivně ho využívat, získávat nad ním kontrolu.

Výhody našich kurzů:

• profesionální styl výuky
• teorie a praxe - vše si vyzkoušíte a procvičíte
• individuální tempo výuky, přátelský přístup - kurz probíhá v malé skupince a je přizpůsobován potřebám každého účastníka
• možnost individuálních konzultací s lektorem


Co můžete od kurzu očekávat:

• program je rozdělen do tří modulů, které na sebe navazují a tvoří tak ucelený komplex
• jednotlivé moduly se dají studovat i samostatně nezávisle na certifikaci
• mezi jednotlivými moduly je vždy prostor na samotné studium a procvičování probraných Pilates cviků, které je nutností pro další pokračování v následném modulu
• Učíte se své tělo vnímat, znát, nacházet souvislosti v jeho fungování.

Cena zahrnuje :

• odborné lektory
• pomůcky potřebné k výuce
• studijní materiály
• diplom o absolvování

Joseph H. Pilates zastával názor, že pružnost a lehkost dětských pohybů je schopnost, kterou není třeba postupem doby ztrácet.

Chcete dostávat aktuální
informace e-mailem?

Aktuality

Kurzy Pilates pro rok 2018

KURZ PRO INSTRUTORY PILATES
Víkendový 9-ti denní akreditovaný kurz instruktor Pilates

 

Zahájení:
PÁ 27.04.2018 ve 13.00 hod

PÁ 27.04.2018 - NE 29.04.2018
PÁ 04.05.2018 - NE 06.05.2018
PÁ 11.05.2018 - PO 14.05.2018
PO 14.05.2018 - Závěrečné zkoušky

Cena: 11.400,- Kč včetně studijních materiálů
Maximální počet účastníků: 10

Minimální počet účastníků : 3

Pokud bude počet nižší než 3 účastníci, bude vypsán jiný termín kurzu.

Platební podmínky:
Vzhledem pro velký zájem a limitovaný počet účastníků je základní podmínkou registrace účastníka záloha ve výši 50 % z ceny.
Nejdéle 10 dní před zahájením kurzu je nutné mít kurz uhrazen v plné výši.na účet u Fio banka, a.s.
Č.ú.: 2400315895/2010
Variabilní symbol - vaše telefonní číslo
Nebo platba přímo ve škole Pilates - Lužná 716/2, Praha 6 - Vokovice


© Škola Pilates Praha